Odpowiedzi

2010-03-28T15:12:13+02:00
Testament Bolesława Krzywoustego został wydany w 1138 r., na krótko przed śmiercią księcia. Był to akt polityczny, w którym władca ustalił zasady następstwa tronu i wprowadził podział terytorialny Polski między swoich synów. Od tej pory główna władza należała do seniora ,który był zwierzchnim księciem Polski oraz sprawował kontrolę nad juniorami. Do jego obowiązków należała również obrona granic i polityka zagraniczna.
Od 1138 r. księciem zwierzchnim był najstarszy syn Bolesława Krzywoustego – Władysław, zwany później Wygnańcem. Jego dzielnicą senioralną była Małopolska ze stolicą w Krakowie. Seniorowi dodano jako terytorium dziedziczne Śląsk. Książę senior sprawował ponadto kontrolę nad Pomorzem Gdańskim, gdzie rządzili miejscowi władcy oraz nad Kujawami, Ziemią Łęczycką i Sieradzką. Następcą princepsa miał być najstarszy książę.
Pozostali synowie Bolesława Krzywoustego otrzymali następujące dzielnice: Bolesław, zwany Kędzierzawym – Mazowsze, Mieszko (Stary) – Wielkopolskę, małoletni Henryk miał w przyszłości objąć we władanie ziemię Sandomierską. Najmłodszego syna, Kazimierza (Sprawiedliwego), być może pogrobowca, nie uwzględniono przy podziale (wg innej teorii przeznaczono go do stanu duchownego).
W założeniu Bolesława Krzywoustego podział ten miał utrzymać jedność kraju oraz ugruntować pokój i zgodę między braćmi. Jednakże przyczynił się do rozbicia dzielnicowego Polski i upadku władzy.
1 5 1