Kilka zadań z Chemi ;))
1.Ustal wzór sumaryczny chlorku metalu, znajdującego się w 2. grupie układu okresowego, o masie cząsteczkowej 111u.

2.Który ze związków chemicznych: tlenek glinu Al₂O₃ czy tlenek miedzi(I) Cu₂O ma większą zawartość procentową metalu (procent masowy)? Wykonaj obliczenia.

3.Oblicz zawartość procentową węgla w tlenku węgla, wiedząc, żę stosunek masy węgla do masy tlenu w tym związku chemicznym winosi 3:4.


z góry dzięki ;))

2

Odpowiedzi

2010-03-28T15:08:52+02:00
MCl=35,5u
MCl₂=111u
M+2*35,5=111
M=111-71
x=40u
Szukanym metalem jest wapń (Ca)
Wzór ma postać CaCl₂

2.
Mcz Al₂O₃= 2 at Al + 3 at O= 2 × 27u + 3 × 16u= 54u + 48u=102u
102u - 100%
54u - x
x (54u × 100%) : 102u = 5400% : 102 = 52,94 %
Al = 52,94%
Mcz Cu₂O = 2 at Cu + 1 at O = 2 × 64u + 1 × 16u = 128u+ 16u = 144u
144u - 100%
128u- x
x=(128u × 100%): 144u = 12800% : 144 = 88,88 %
Cu - 88,88%
Odp: Większą zawartość metalu ma związek Cu₂O.

3.
Wzór dwutlenku węgla: CO
masa C = 12u
masa O = 16u
ze wzoru: 12/16u (skracamy przez 4) = ¾ - stosunek
chodzi o tlenek węgla (II), CO
gdy teraz wiemy, że chodzi o CO to obliczamy % masowy węgla
m C = 12u
m O = 16u
m CO = 16u + 12u = 28u

28u - 100%
12u - x (%)
x = 42,86 %

Odp: W tym tlenku węgla (II) znajduje się 42,68 % węgla.
2010-03-28T15:20:15+02:00
1.
M cząsteczkowa XCl2 =111u
a obliczona M cząsteczkowa= MX+2MCl
porównujemy zapisy mas cząsteczkowych
MX+2MCl =111u MCl=35,5u z układu okresowego
MX+2*35,5u=111u
MX=111u-70u= 40u masa szukanego pierwiastka
sprawdzamy w układzie który pierwiastek tej grupy ma taka mase

szukanym metalem jest wapń.. wzór chlorku to CaCl2

2.
Al₂O₃
Al=2*13=26
O=3*16=48
26/74 * 100%=2600/74~35%

Cu₂O
Cu=2*29=58
O=16
58/74 * 100%=5800/74~78%

Odp.Większą zawartość procentową metalu ma tlenek miedzi(I)
3.
Wzór dwutlenku węgla: CO
masa C = 12u
masa O = 16u
ze wzoru: 12/16u (skracamy przez 4) = ¾ - stosunek
chodzi o tlenek węgla (II), CO
gdy teraz wiemy, że chodzi o CO to obliczamy % masowy węgla
m C = 12u
m O = 16u
m CO = 16u + 12u = 28u

28u - 100%
12u - x (%)
x = 42,86 %

Odp: W tym tlenku węgla (II) znajduje się 42,68 % węgla.