Elektryczny czajnik ogrzewa 5 l wody w czasie 12 min od temperatury 20°C do temperatury wrzenia przy normalnym ciśnieniu. Napięcie zasilania wynosi 230 V. Zakładając, że cały przepływ energii zachodzi tylko między spiralą grzejnika a wodą, wyznacz natężenie prądu w spirali oraz jego moc.

1

Odpowiedzi

2010-03-28T15:20:17+02:00
Praca wykonana przez czajnik
Cw=4200 ciepło właściwe wody
Δt=100-20 = 80 C
m=5 kg dla wody 5 l = 5 kg wynika to z gęstości
Q=mCwΔt = 5*4200*80 = 1680000 J
praca prądu
W=UIt
U=230V
t=12*60=720 sek
1680000 J = 720*230*I
1680000 = 165600*I
I=1680000:165600 = 10,14 A
P=UI=230*10,14 = 2332,2 W