Odpowiedzi

2010-03-28T15:28:08+02:00
1. Czechy od początku swojego istnienia były podporządkowane Niemcom. Często królowie Czech byli jednocześnie cesarzami niemieckimi. W obu krajach nawzajem dochodziło do Uni personalnych. Kraje te były połączone osobą króla, ale mialy odrębne urzędy państwowe.
2. Z rzymsko-niemieckim:
Stosunki układały się bardzo pomyślnie, ponieważ przez większą część czasu niemcy miały zwięrzchnią władzę nad tymi państwami. Nie dochodziło do żadnych wojen, gdy jednak występowały to między hrabiami którzy mieli władzę wojskową i byli nie uzależnieni od cesarza.

bizantyjskimi:
Oba państwa nie utrzymywały kontaktów politycznych i dyplomatycznych z bizancjum. Wiązało się to z przyjęciem przez nich chrztu z łacińską częśćią Europy.
7 3 7