Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-10-30T19:38:44+01:00
1)Butelki plastikowe(PET) na napoje(np.Pepsi) są "nadmuchiwane" pod wpływem ciepłego powietrza. Ciekawe jest to że nadmuchują z identycznych plastikowych malutkich buteleczek zarówno te 2l, jak i te 0,5l:D Gdyby robiono je na "suszarkach" to by się deformowały, a tak ciśnienie rozchodzi się równomiernie we wszystkich kierunkach.
2)Termometr. Pod wpływem wzrostu temperatury alkohol/rtęć zwiększają swą objętość=>podnosi się poziom w rurce.

Jakbyś potrzebował jeszcze na ciała stałe coś, to masz wskazówki inwarowo stalowe w piecykach gazowych. inwar masz z góry, stal z dołu... inwar się praktycznie nie wydłuża(bardzo mało), a stal się wydłuża dość dużo i dlatego wskazówka odchyla się w górę tymbardziej im wyższa jest temperatura

Osobiście to uważam że termometry gazowe są raczej mało znane i rzadko stosowane, dlatego myślę że lepszym przykładem będzie ten z butelkami.

A odnośnie tego co ostatnia koleżanka napisała-chodziło o przykłady, a nie o teorię. Aha no i głównie o ciecze i gazy(a o tych ciałach stałych napisałem tak na marginesie), a u Ciebie ciała stałe-główny temat.

Wszystko jasne??
____________________________________
Liczę na status najlepszego rozwiązania.
56 4 56
2009-10-30T19:56:11+01:00
Rozszerzalność temperaturowa ciał stałychRozszerzalność temperaturowa ciał stałych jest zjawiskiem polegającym na wzroście objętości ciała wraz ze wzrostem temperatury. Wydłużenie jednego metra substancji przy wzroście temperatury o 100 °C. Celem mikroskopowego wyjaśnienia rozszerzalności cieplnej ciał stałych przyjrzyj się wykresowi zależności potencjalnej energii oddziaływania między cząsteczkami w zależności od ich odległości . Gdyby atomy były nieruchome w węzłach sieci
, czyli gdyby ich energia kinetyczna równa była zeru, wtedy zawsze znajdowałyby się w odległości odpowiadającej minimalnej wartości energii potencjalnej. W rzeczywistości jednak wiemy, że składniki elementarne sieci drgają wokół swych położeń równowagi, mają pewną energię kinetyczną, która rośnie ze wzrostem temperatury ciała stałego. Przedmioty wykonane z jednych substancji bardziej się rozszerzają pod wpływem wzrostu temperatury, a z innej mniej. Zazwyczaj zmiany rozmiarów ciał są jednak niewielkie.

Przykłady rozszerzalności temperaturowej ciał stałych:

1. Połączenia
szyn kolejowych. W zimie
przy bardzo niskich temperaturach można zauważyć, że między kolejnymi szynami znajdują się szerokie odstępy. Natomiast w lecie przy wysokich temperaturach odstępy są niemal niewidoczne.

2. Stalowe konstrukcje mostów, które rozszerzają się wraz ze wzrostem temperatury.

3. Taśma bimetalowa. Jest ona wykonana z połączonych ze sobą pasków z dwóch różnych metali (inwaru i mosiądzu). Podczas ogrzewania taśmy część wykonana z mosiądzu rozszerza się bardziej niż część wykonana z inwaru. Skutkiem tego jest wygięcie taśmy bimetalowej, która ma zastosowanie w różnego rodzaju urządzeniach.Rozszerzalność temperaturowa cieczyPrzy zmianie temperatury również zmienia się rozszerzalność cieczy. W miarę wzrostu temperatury cząsteczki cieczy poruszają się coraz szybciej i w następstwie tego oddalają się od siebie i dzięki temu wzrasta objętość cieczy. Przyrost objętości cieczy zależy od rodzaju cieczy i jej objętości początkowej. Zjawisko rozszerzalności cieczy wykorzystuje się m.in. w termometrach cieczowych.30 3 30
2009-10-30T20:55:41+01:00
Przyjmuje się, że zmiana długości jest proporcjonalna do zmiany temperatury, co wyraża wzór na rozszerzalność liniową:

x = x_{0} (1 + \alpha \Delta T)\,

gdzie:

x\, – długość przedmiotu po zmianie temperatury,
x_{0}\, – długość początkowa,
\alpha\, – współczynnik rozszerzalności liniowej,
\Delta T\, - przyrost temperatury.

Współczynnik rozszerzalności oznacza o ile zwiększa się długość jednostki długości po ogrzaniu o jednostkę temperatury (1 K). Wyraża się wzorem:

\alpha = {x - x_{0} \over x_{0} \Delta T} = \frac {\Delta x} {x_{0} \Delta T}

Jednostką współczynnika rozszerzalności liniowej jest odwrotność kelwina

[\alpha]= \frac {1}{K}

Rozszerzalność liniową określa się tylko dla ciał stałych.
25 2 25