Staszek o masie 70 kg wskakuje z brzego z predkością 10m/s do nieruchomej lodki o masie 200 kg ustwaionej prostopadle do brzegu . Z jaką prędkością zacznie oddalać się łódka od brzegu? (skorzystaj z zasady zachowania pędu)
prosze o dokładne rozwiązanie tego zadania.:)

2

Odpowiedzi

2009-10-30T20:03:15+01:00
M₁-masa chłopca 70kg
v₁-szybkość chłopca 10m/s
m₂-masa łódki 200kg

m₁v₁=m₂v₂ / m₂

m₁v₁/m₂ = v₂

70 × 10 ÷ 200 = v₂

v₂=700/200
v₂=3,5 m/s


pozdrawiam Pepo

2009-10-30T20:07:54+01:00
DANE
Ms 70 kg
Mł = 200 kg
vS= 10 m/s
SZUKANE:
vŁ = ?
ROZWIĄZANIE:
P= m*v
pS = pŁ
mS * Vs = mŁ * vŁ /: mŁ

70 kg * 10 m/s / : 200 kg = v Ł

Kilogramy się skrócą oraz zera i wtedy wyjdzie ci w m/s

7 / 2 m/s = 3,5 m/s