Na uczelni stodiowało fizykę na I roku 176 studentów., na II roku 0,875 liczby studentów I roku, a na III roku, 1,5 raza więcej niż na II. Ile studentów studiowało fizykę na pierwszysch trzech latach.?

Prostokątna działka ma długość 44,5 m, a szerokość 48 m. Przeznaczono 0,75 tej działki na sad, a resztę na ogród, przy czym 0,15 ogrodu obsadzono kwiatami. Jaką powierzchnię działki obsadzono kwiatami.?

Przy budowie drogi pracowały trzy zespoły robotników. Pierwszy wykonał 20,5 km drogi, drugi 0,5 tego co pierwszy, trzeci 0,4 tego co wykonał pierwszy i drugi zespół razem, do wykonania pozostało jeszcze 0,139 długości drogi. Jak długa była droga.?

WSZYSTKIE OBLICZENIA.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T15:19:16+02:00
Zad.1
I rok - 176
II rok - 176*0,875 = 154
III rok - (176*0,875)*1,5= 231
176 + 154 + 231 = 561 studentów
Odp. Fizykę na pierwszych trzech latach studiowało 561 studentów.

Zad.2
P = 44,5*48 = 2136 m²
0,15*2136 = 320,4 m²
Odp. 320,4 m² obsadzono kwiatami.

Zad.3
1. zespół - 20,5 km
2. zespół - 20,5*0,5= 10,25 km
3. zespół - (20,5 + 10,25)*0,4 = 12,3 km
w sumie - 43,05 km
43,05 - 0,861 całej drogi
x - 1 (cała droga
x = 43,05: 0,861 = 50 km
Odp. Długość całej drogi wynosi 50 km.
2 4 2