1. Pewne lekarstwo należy podać w dawce 5 mg na każde 10 kg wagi pacjeta.Jle mg tego lekarstwa powinien zazywać pacjet o wadze 76 kg.
2.w sali szpitalnej długosci 6m,szerkosci 7m,wysokości 3,5m lezy szesciu pacjętów.Jle m powietrza przypada na 1 chrego leżacego w tej sali.
3.Ciasto drożdżowe po wyrośnięciu zajeło garnek czterolitrowy.czy zmieści się ono do formy w kształcie prostopadłoscianu o wymiarach 2,5 dm ,5 dm,0,35 dm.
5.Powierzchnia Afryki wynosi 30,3 mln km a powierzchnia Sahary pieć dwudziestych powiezchni Afryki,Jaką powierzchnię zajmuje Sahara?.

2

Odpowiedzi

2010-03-28T15:20:15+02:00
1.
76:10 = 7,6
7,6 ×5 = 38 mg

2.
m kwadratowych czy sześciennych?
6×7×3,5 = 147 m³
147 : 6 = 24,5 m³

6×7 = 42 m ²
42 " 6 = 7 m ²

3.
2,5 × 5 × 0,35 = 4,375 dm³
tak, zmieści się

5.
5/20 = 25%
30,3 - 100 %
x - 25%
x = (30,3 × 25) :100 = 757,5 : 100 = 7,575 mln km
1 5 1
2010-03-28T15:34:34+02:00
Zad.1.
5 * 7 ⁶/₁₀ = ⁵/₁ * ⁷⁶/₁₀ = ¹/₁ * ⁷⁶/₂ = ⁷⁶/₂ = ³⁸/₁ = 38mg

Zad.2.
a=6m
b=7m
c=3,5m

Obj= a*b*c= 6*7*3,5= 147m³

147m³ = 147000 l powietrza

147000 : 6 = 24500l powietrza na jednego pacjęta

Zad.3.
a=2,5 dm
b=5 dm
c=0,35 dm.

Obj=a*b*c= 2,5*5*0,35= 4,375dm³ = 4,375l <- poj. formy

4l < 4,375l <- forma jest większa niż garnek

Odp.: To ciasto zmieści się do formy w kształcie prostopadłościanu.

Zad.4.
30,3 mln km² to pow. Afryki
30 300 000 * ¼ = ³⁰³⁰⁰⁰⁰⁰/₄ = 7 575 000 km² <-to pow. Sahary