1)Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego czworokątnego o polu podstawy 64cm2, wiedząc, że pole powierzchni całkowitej wynosi 384cm2.

2)W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź boczna ma długość 10cm.Kąt między krawędzią boczną ostrosłupa a przekątną podstawy ma miarę 30°. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość ostrosłupa.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T15:48:37+02:00
Rozwiązanie w załączniku