Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T17:19:02+02:00
Na ziemiach dzisiejszej polski, już od najdawniejszych lat wędrowały różne ludy. Stanowili je m.in na początku naszej ery;przybysze ze skandynawi czyli goci, a także germanowie (Galowie). Plemiona te łączyły się struktularnie, kulturowo,etnicznie. W końcu utrwaliły się bliższe więzi między tymi wszystkimi plemionami, a to doprowadziło do powstawania trwałych plemion. Byli do nich zaliczani m.in Polanie, mazowszanie, wiślanie. Na czele każdych z nich stali książęta,którzy mieli własny dwór królewski. Mieli własną służbę np. wojewodów, podkanclerzy i kanclerzy. Poruszali się oni po wszystkich grodach na czele których stał kasztelan, aby uporządkować ład i charmonię między grodami, które cechowała gościnność. Nie mogli jednak oni przebywać tylkow jednym miejscu, ponieważ to wiązało się z ogromną sumą pieniężną dla utrzymania tak dużej liczby osób.
Pierwszym znaczącym księciem który scentralizował całe państwo był Mieszko I. Dążył on do połączenia wszystkich plemion. w 996 ożenił się z czeską księzniczką dobrawą. Miało to na celu utrwalenie więzi pomiędzy tymi krajami w sferach gospodarczych, społecznych,politycznych oraz militarnych. W 972 roku doszło do walki miedzy polanami,a marchiami niemieckimi. W 966 roku doszło do precedensu na skale światową-chrzest Polski. Doprowadziło to do chrystianizacji ziem polskich oraz do utworzenie biskupstwa w Poznaniu. W 991 roku doszło do wydania dokumentu-dagome iudex, czyli akt ofiarowania papiestwu państwa Gnieźnieńskiego przez Mieszka, jego drugą żonę i syna. Dokument ten zawiera również spis ziem polskich. Następnym księciem został Bolesław Chrobry, który odsunął swoich synów od władzy. Był bardzo inteligenty, gdyż wychował sie na dworze niemieckim. W 997 roku czeski biskup Wojciech został zabity przez pogan.Król Polski wykupił jego ciało, równowartością jego ciała za srebro.Ciało zostało pochowane w Gnieźnie. W 1000 roku doszło do zjazdu gniexnieńskiego do którego przybył otton III wraz ze swoim dworem. Cesarz podarował królowi polskiemu miecz świętego maurycego oraz nałożył mu na głowę diadem co miało oznaczać, że zgadza się na jego koronacje. Zjazd miał również fundamentalne znaczenie dla losów Polski. Powstało arcybiskupstwo w Gnieźnie oraz 4 biskupstwa. Król miał prawo do wybierania (inwestytury biskupów). Polska stała się pańswem suwerennym. Zyskała na arenie międzynarodowej. JEdnak po śmierci ojca królów nasze stosunki z niemcami znacznie się pogorszyły. Dochodziło do licznych utarczek na granicy. Wszystko to zakończyło się pokojem w Budziszynie. W 1018 roku Polska odzyskała na zachodzie Miśnię oraz Łużyce (hrabstwa niemieckie). Następnie król udał się do Rusi Kijowskiej. Zdobył przyszły miecz koronacyjny królów Polskich-szczerbiec, a co najważniejsze zyskał grody czerwieńskie. W 1025 roku został koronowany na króla polski przez delegata papieża.Wkrótce umarł. Zostawił kraj doskonale scentralizowany. Kolejnym królem został Mieszko II. Był on nieudolnym władcą nienadającym sie do rządzenia. Pod jego władzą dochodziło do licznych buntów wewnętrznych w państwie co wykorzystali nasi sąsiedzi. Cesarz Konrad II odzyskał Łużyce i Milsko, a Ruś kijowksa GRody czerwieńskie. Na krótko władzę objął Bezprym II. Jednak to nic nie dało. W 1034 roku doszło do daleko idącego w pańswie rozprzężęnia. Czeski król Brzetysław w czasie najazdu na Wielkopolske zniszczył katedrę gniexdzińską oraz wywiózł insygnię władzy. Polska utraciła metropolię.


Bu.... ale sie rozpisałem
no ale prosze :)