1.Samochód jedzie ze stałą średnią prędkością 6km/h. Sporządź tabelę zależności drogi s od czasu jazdy t. Oblicz,jaką drogę przejedzie samochód w czasie 3h,1,5 h,10 min kwadransa.
2.Ile razy zwiększy się obwód trójkąta równobocznego,jeśli jego bok zwiększymy:
2 razy
3 razy
1,5 razy

daje naj za pierwszą i poprawną odpowiedź proszę to pilne

1

Odpowiedzi

2010-03-29T17:23:37+02:00
1. 6km---->1godz.=60min 2. 2 razy -- 2
x3 x3 3 razy -- 3
18km -->3godz. 1,5 razy -- 1,5
:2 :2
9km --->1,5godz.
:9 :9
1km---> 10min6km--->1h=60min
:4 :4
1,5km ---->15min