Witam.... Prosze o pomoc , ponieważ pani od polskiego zadała nam zadanie , aby zrobic notatkę na temat poglądów Sokratesa i Platona..... Pomóżcie i napiszcie mi poglądy tych filozofów( to znaczy co oni uważali )lub od razu całą notatkę.. to drugie było by lepsze.... STRASZNIE PILNE!!!!

1

Odpowiedzi

2009-10-30T19:54:34+01:00
Filozofia Platona:

1. uważał, że duchowy pierwiastek porusza światem;
2. rozpoczął jako czysty Sokratyk;
3. II etap to nauka teorii bytu (dusza nieśmiertelna, niematerialna)
4. III etap to łączenie pierwiastka duchowego i materialnego;
5. nauka o ideach-wprowadzała nowy rodzaj bytu;
Dla Platona idee istnieją, rzeczy się stają. Nie ma więc dwóch rodzajów bytu, a tylko idee, tylko one są prawdziwe. Świat materialny partycypuje w świecie idealnym. Rzeczy mają uczestnictwo w ideach, dlatego mają ich cechy.
Platon dawał nowe pojęcie duszy. Dusza to czynnik życia, bez niej ciało jest martwe, sama siebie wprowadza w ruch. Dusza jest realna, lecz nie materialna.

- wprowadza ciało w ruch, bez duszy ciało jest martwy-funkcja biologiczna;
- funkcja poznawcza duszy-a zwłaszcza idee, bo ciało nie ma styczności z ideami.
- Funkcja religijna-dusza ma w sobie pierwiastek nieśmiertelny i pragnienie nieśmiertelności może zaspokoić tylko dusza.

Sokrates uczył umiejętności działania, właściwego działania
Sokrates pierwszy rozpoczął definiowanie pojęć. Krytyka poznania to początek filozofii. Sokrates uważał, że istnieją obiektywne prawdy, do których człowiek może dojść. Wiedza majentyczna to wiedza położnicza, która znajduje się w człowieku, należy ją tylko urodzić. Sokrates był przekonany, że każdy może odpowiedzieć na proste pytanie etyczne, bo ma rozsądek. Wychodził od faktów znanych, uświadomionych. Na płaszczyznę zła i dobra przechodził na zasadzie analogii. Następcami Sokratesa byli cynicy i cyrenaicy.