Z testu z matematyki 40% wszystkich uczniów otrzymało ocenę dostateczną, 30% dobrą a osiem osób bardzo dobrą. Pozostali uczniowie otrzymali ocenę dopuszczającą. Średnia ocen z testu była równa 3.6.
a) ilu uczniów otrzymało ocenę dopuszczającą?
b)jakim procentem liczby uczniów piszących test jest liczba uczniów , którzy otrzymali ocenę dopuszczającą?

1

Odpowiedzi

2010-03-29T22:30:56+02:00
0,4x - dost
0,3x - db
8 - bdb
x-0,4x-0,3x-8=0,3x-8 - dop

( 0,4x*3+0,3x*4+8*5+(0,3x-8)*2 )/x = 3,6
1,2x+1,2x+40+0,6x-16 = 3,6x
3x+24=3,6x
0,6x=24
x=40

a) 0,3x-8=12-8=4
b) 4/40 * 100%= 10%