Odpowiedzi

2010-03-28T15:25:14+02:00
Idealistów i marzycieli zawsze można było spotkać wśród „zwykłych” śmiertelni-ków. Można powiedzieć, że każdy z nas ma w sobie cząstkę z idealisty, a na pewno każdy posiada lub posiadał jakieś marzenia i cele. W związku z tym, kogo tak naprawdę można nazwać idealistą? Według słownika języka polskiego, idealista to człowiek, który kieruje się w postępowaniu wzniosłymi zasadami i celami oraz jest zdolny do poświęceń dla ich realizacji. To osoba wyobrażająca sobie świat lepszym, niż jest w rzeczywistości, to ma-rzyciel, a także fanatyk idei, która przesłania mu realne spojrzenie na świat. W definicji, między postacią idealisty i marzyciela, występują drobne różnice, ale mimo to łączy ich jedno, a mianowicie chęć przekroczenia granicy ludzkich możliwości i osiągnięcia rzeczy nierealnych w czasach, w których żyją.
Dość popularną i znaną postacią literacką jest Don Kichot. To XVII-wieczny ubogi szlachcic, który pod wpływem romansów rycerskich postanawia zostać błędnym ryce-rzem. Wyrusza na wyprawę, a giermkiem swym czyni Sancho Pansę.
Czyli Don Kichotami we współczesnym świecie są Idealiści i marzyciele bo są oni podobni do tego bohatera.
3 3 3
2010-03-28T15:27:49+02:00
W współczesnym świecie nazywamy tak ludzi którzy są odważni nie boja się podjąć trudnych decyzji i walczą w imię miłości.