1.wymień liczby
a) naturalne większe od π a mniejsze od 2π
b) ujemne całkowite większe od -√19
2.zaokrąglij do
a) setek
5368,4
203,04
38
b) tysięcy
1234567
800023,4
650,444
c)części dzięsiętnych
68,4256
0,657
0,0067
d) setek tysięcy
444444444
63450234
3
3. Zapisz w notacji wykładniczej
0.0009
0,01
2,5 tysiąca
387 mlm
250000000
4,4 tysiąca
0,02 tysiąca

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T15:33:34+02:00
1. a)4,5,6
b)-4,-3,-3,-1
2.a)5400, 200, 40
b)123500, 800000, 1000
c)68,4 , 0,7 , 0
d)444000000, 63500000, 0
3.9*10⁻⁴
1*10⁻²
2,5*10³
3,87*10⁸
2,5*10⁸
4,4*10³
2*10⁻²