Proszę wszystkich o pomoc !Na jutro mam dużo zadane ( spr z bio i kartkówka z anglika i chemii) Pomóżcie w lekcjach < proszę .
1. Napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach:
a) chlorek chromu (III)
b) siarczek srebra (I)
c) tlenek manganu ( IV)
d) jodek ołowiu (II)
e) bromek miedzi (I)
2. Podaj nazwy związków chemicznych:
BeS
CaBr2
NaF
Cr2O3
PbS2
FeBr3
Mn2O7
All3
Napisz ich wzory sumaryczne.
3. napisz za pomocą symboli pierwiastków i wzorów związków chemicznych:
a) dwa atomy wapnia
b)trzy cząsteczki wodoru
c)cztery cząsteczki chlorku srebra(I)
d) dwie cząsteczki tlenku węgla (II)
e) pięć cząsteczek siarczku żelaza(III)
4.Podaj rodzaj i liczbę atomów w cząsteczkach:
a) 4Cl2
b) 3P4
c) 5K2O
d) 2Cl2O5
e) 3H2SO4

2

Odpowiedzi

2010-03-28T16:01:55+02:00
1. Napisz wzory sumaryczne związków chemicznych o następujących nazwach:
a) chlorek chromu (III)- CrCl3
b) siarczek srebra (I)- Ag2S
c) tlenek manganu ( IV)- MnO2
d) jodek ołowiu (II)- Pb2I
e) bromek miedzi (I)- CuBr
2. Podaj nazwy związków chemicznych:
BeS - siarczek berylu
CaBr2- bromek wapnia
NaF- fluorek sodu
Cr2O3- tlenek chromu (III)
PbS2- siarczek ołowiu (IV)
FeBr3- bromek żelaza (III)
Mn2O7- Tlenek manganu (VII)
All3- jodek glinu
3. napisz za pomocą symboli pierwiastków i wzorów związków chemicznych:
a) dwa atomy wapnia - 2Ca
b)trzy cząsteczki wodoru -3 H2
c)cztery cząsteczki chlorku srebra(I)- 4 AgCl
d) dwie cząsteczki tlenku węgla (II)- 2 CO
e) pięć cząsteczek siarczku żelaza(III)- 5 Fe2S3
4.Podaj rodzaj i liczbę atomów w cząsteczkach:
a) 4Cl2- 8 atomów chloru
b) 3P4-
c) 5K2O- 10 atomów potasu i 5 atomów tlenu
d) 2Cl2O5- 4 atomy chloru i 10 atomów tlenu
e) 3H2SO4- 6 atomów wodoru, 3 atomy siarki i 12 atomów tlenu
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T16:12:10+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.
a) chlorek chromu(III)..........CrCl3
b) siarczek srebra(I)............Ag2S
c) tlenek manganu( IV).........MnO2
d) jodek ołowiu(II).............PbI2
e) bromek miedzi(I)...........CuBr

2.
BeS...............siarczek berylu
CaBr2.............bromek wapnia
NaF...............fluorek sodu
Cr2O3............tlenek chromu(III)
PbS2.............siarczek ołowiu(IV)
FeBr3............bromek żelaza(III)
Mn2O7...........tlenek manganu(VII)
All3..............jodek glinu
3.
a) dwa atomy wapnia..........................2Ca
b)trzy cząsteczki wodoru.....................3H2
c)cztery cząsteczki chlorku srebra(I)........4AgCl
d) dwie cząsteczki tlenku węgla (II)........2CO
e) pięć cząsteczek siarczku żelaza(III)......5Fe2S3

4.Podaj rodzaj i liczbę atomów w cząsteczkach:
a) 4Cl2..................8 atomów chloru
b) 3P4..................12 atomów fosforu
c) 5K2O................10 atomów potasu, 5 atomów tlenu
d) 2Cl2O5..............4 atomy chloru, 10 atomów tlenu
e) 3H2SO4.............6 atomów wodoru, 3 atomy siarki, 12 atomów tlenu
2 5 2