Zad1
Wyrażenie log₃27×log₂₇3 jest równe A.3, B.1/3, C.1, D.-3
zad2
Liczby x-1, x+8, x-10 tworzą ciąg geometryczny dla :
A.x=3, B.x=2, C.x= -3, D.x= -2
zad3
Watrośc wyrażenia 2×3²-6² jest równa A.0, B.-24, C.-18, D.18
zad4
Dany jest ciag arymetryczny: -17, -13, -9, -5,... Dwudziestym wyrazem tego ciągu jest: A.63, B.59, C.93, D.97
zad5
Ktory z podanych ciągów jest geometryczny: A.5n+7, B. 8×9 (do takiego małego ,,n" na górze ), C.4/n, D.n₂+1/n
zad6
Zapisując wyrażenie ∛9, ⁶√81 w postaci potęgi liczby 3 otrzymamy:
A.3(do ptęgi 13/2),B.(do
potęgi 4/3), C.3(do potęgi 4/9) D.3(do potegi 2/3)
zad7
DAne sa dwa wyrazy ciągu geometrycznego a₁=1/16, a₂=-2. Iloraz tego ciągu wynosi: A.-21/10, B.-1/8, C.32, D.-32
zad8
w ciągu arytmetycznym a₁=1, a₁₀₀=1090.Róznica w tym ciągu wynosi: A.10, B.11, C.100, D.110
zad9
Liczba log₇2-log₇98 równa jest: A.7, B.-2, C.1, D.-1
BArdzo prosze o rozwiąznie tych zadan, w wiekszosci prosze o rozwiązania
jak cos jest napisane w taki sposób 3/4 tzn ze jest to ułamek w tym przypadku trzy czwarte xd..... nie chcę zeby były tylko odpowiedzu ale rowniez rozwiązanie tnz sposob w jaki doszło sie do odpowiedzi xD dziękuje z góry

1

Odpowiedzi

2009-10-30T20:31:49+01:00
Z.1 odp. D
z.2
D) x =-2 ,bo
x-10/x+8 =x+8/x-1 dla x = -2
6/-3 = -12/6
z.3
2 * 3^2 -6^2 = 2*9 - 36 = 18 - 36 = -18
z.4
a1 = -17, r = 4
a20 =a1 +(20-1)*r = -17 + 19 *4 =-17 +76 = 76 -17 =59
z.5
B) an = 8*9^n
a1 =8*9 =72
a2=8*9*9
a3 = 8*9*9*9
a3 :a2 =9 oraz a2 :a1 = 9
a1 = 72 , a iloraz q = 9
z.7
a1 =1/16 oraz a2 =-2
q =a2 :a1 = -2 :(1/16) = -2 *(16/1) = -2*16 = -32
z.9
log7(2) -log7(98) = log7(2/98) =log7(1/49) =-2 , bo
7^(-2) = 1/ (7^2) = 1/49
2 5 2