1.Napisz następujące równania reakcji:
a) kwas siarkowy (VI) + tlenek miedzi (II)
b) kwas solny + wodorotlenek strontu
c) tlenek wapnia + kwas bromowodorowy
d) tlenek sodu + tlenek siarki (IV)
e) wodorotlenek wapnia + dekatlenek tetrafosforu
f) wodorotlenek diazotu + wodorotlenek potasu
g) wodorotlenek sodu + kwas azotowy (V)

Proszę o rozwiązanie.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T15:37:46+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
A) H2SO4 + CuO---->CuSO4 + H2O
b) 2HCl + Sr(OH)2---->SrCl2 + 2H2O
c) CaO + 2HBr---->CaBr2 + H2O
d) Na2O + SO2---->Na2SO3
e) 6Ca(OH)2 + P4O10---->2Ca3(PO4)2 + 6H2O
f) NIE ma wodorotlenku diazotu!!! Może być tylko tlenek diazotu, ale on nie reaguje z KOH
g) NaOH + HNO3---->NaNO3 + H2O
2 4 2