Bardzo proszę o pomoc w 3 zadaniach z Przyrody 6 wyd. wiking !!! (s. 80 i 81) O budowie gazów!
1 Wyjaśnij korzystając z wiadomości o budowie mikroskopowej gazów, dlaczego łatwo zmienić kształt gazu.
2. Zakręć szczelnie plastikowa butelkę po napoju. Włóż ją na kilka minut do gorącej, a potem zimnej wody. Zaobserwuj zmiany jej kształtu.
a) opsz jak zmienia się objętość gazu w butelce włożonej do
* gorącej wody
*zimnej wody
b) wyjaśnij te zmiany, stosując wiedzę na temat cząsteczkowej budowy gazu.

4. Czy cząsteczki powietrza zderzają się ze sobą częściej w kole napompowanym słabo, czy mocno? Dlaczego?

1

Odpowiedzi

2010-03-28T15:49:21+02:00
1. Łatwo zmienić kształt gazów, ponieważ ich cząsteczki nie przylegają do siebie ściśle.
2.Objętość gazu w butelce włożonej do gorącej wody zwiększyła swoją objętość, a do zimnej zmniejszyła. Jest to spowodowane ściśliwością i rozprężliwością gazów.
4.Cząsteczki powietrza zderzają się ze sobą w kole słabo napompowanym, ponieważ jest mniejsza objętość.
7 4 7