1. Do kalorymetru zawierającego 182g wody o temperaturze 15*C wrzucono bryłkę miedzianą o masie 125g i temperaturze 100*C . oblicz ciepło właściwe miedzi wiedząc ze temp wody wzrosła o 20*C. Ciepło pobrane przez kalorymetr pomijamy..

2. Żelazne ostrze siekiery o masie 500g i temp 600*C, w celu zahartowania zanurzono w wodzie o masie 20kg i temperaturze 20*C. Do jakiej temperatury schłodzi się ostrze.

3. Do wanny zawierającej 150l wody o temperaturze 60*C wlano wodę o temperaturze 15*C. Po wymieszaniu temperatura wody wynosiła 45*C. Oblicz, ile zimnej wody wlano do wanny.

4. Do dwóch izolowanych naczyń zawierających takie same ilości wody wrzucono kulki glinową i cynową o takich samych masach, ogrzane do tej samej temperatury. W którym naczyniu woda ogrzeje się bardziej.
* jako stopnie...

Proszę was pomóżcie mi

1

Odpowiedzi

2010-03-28T15:39:48+02:00
Zad1
m1=182g=0,182kg
t1=15'C
m2=125g=0,125kg
t2=100'C
tk=20'C (temp. końcowa, czyli wyrównana temp. między substancjami)
Cw1=4200J/(kg*'C)

Cw2=?

Q1=Q2
Cw1*m1*(tk-t1)=Cw2*m2*(t2-tk)
Cw2=(Cw1*m1*(tk-t1))/(m2*(t2-tk))
Cw2=(4200*0,182*(20-15))/(0,125*(100-20)
Cw2=382,2 [J/(kg*'C)]
zad2
Z bilansu cieplnego wiemy że ciepło oddane przez siekierę będzie równe ciepłu pobranemu przez wodę, czyli:
Ms×Δt1×Cwż =Mw×Δt2×Cww gdzie
Ms=0,5kg masa siekiery, Δt1=ts-tk zmiana temp od ts=600C do tk, Cwż=460J/kg×C ciepło właściwe żelaza Mw=20kg masa wody Δt2=tk-tw, gdzie tk to temp końcowa a tw=20C to temp wody i Cww=4190J/kg×C ciepło właściwe wody
Równanie pierwsze przyjmuje wtedy postać:
Ms×(ts-tk)×Cwż=Mw×(tk-tw)×Cww
podstawiając wartości do równania
0,5×(600-tk)×460=20×(tk-20)×4190
tk=21,40C
zad3
dane:
energia oddana: m1= 150l=150 kg, cw=4200J/kg*K, T1= 60 stopni C
energia pobrana : m2=?, cw=4200J/kg*C, T2= 15 stopni C, t mieszaniny =45 stop. C
E oddana = E pobrana
m1*cw*różnica temp1=m2*cw*róznica temp.2/ cw (podziel obie strony przez cw)
m1*róznica temp.1= m2*róznica temp.2
150kg*(60-45)= m2*(45-15)
150 kg*15stopni C= m2*30 stopni C
m2= 75 kg=75 l

mam nadzieję że pomogłam
1 5 1