Odpowiedzi

2010-03-28T16:51:56+02:00
Obliczam ogniskową soczewki f =?
1/f = (n-1)(1/r₁ + 1/r₂)
1/f = (1,5 - 1)(1/12 + 1/36)
1/f = 0,5×(1/9)
1/f = 1/18
f=18 cm

obliczam odległość obrazu od soczewki y=?
1/f = 1/x + 1/y
1/18 = 1/12 + 1/y
1/y = 1/18 - 1/12
1/y = -1/36
y=-36cm obraz pozorny
powiększenie
p=y/x = |36|/12 = 3 powiększenie trzykrotne
wysokość obrazu
h₂ = p×h =3×3 = 9 cm