Odpowiedzi

2009-10-30T20:05:58+01:00
20/5 - N
-21/3 -C
4 -N
-5 -C
-76/3 - W
3,27 -W
0 - N
-7 i 4/8 -W
2009-10-30T20:08:02+01:00
2009-10-30T20:10:20+01:00
Całkowite: 20/5, -21/3, 4, -5, 0
wymierne: -76/3, 3,27, -7 i 4/8, wymiernymi liczbami są również te całkowite, ponieważ C należy do W
naturalne: 20/5, 4, 0