PROSTA ZADANKA

Jeden z boków trójkąta wpisanego w okrąg stanowi jego średnicę. Podaj miary kątów tego trójkąta, wiedząc, że suma miar dwóch z nich jest równa 100stopni.

Wysokość części podziemnej rośliny jest równa 16 i stanowi i stanowi 32% wysokości częsci nadziemnej. Podaj wysokość tej rośliny wraz z korzeniami.

Boki równoległoboku są równe 8 cm i 10 cm. Oblicz odległość boków dłuższych wiedząc, że odległość boków krótszych jest równa 6 cm.

Przekątna podstawy ostrosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa pierwiastek z 2 cm, a wysokość ściany bocznej 4 cm. Oblicz pole powierzchni bocznej tej bryły.

Oblicz obwód rombu, którego przekątne są równe 10 cm i 24 cm.

Obwód trapezu prostokątnego jest równy 34 cm, a ramiona są równe 5 cm i 13 cm. Oblicz pole tego trapezu.

2

Odpowiedzi

2010-03-28T16:03:37+02:00
1.180-100=80
Kąt ma 80 stopni
2. 16 - 32%
x - 100%
32%x=16*100%
32%x=1600%|:32%
x=50
50+16=66
Odp: wysokość rośliny wraz z korzeniami wynosi 66.

3.3. 8 - 10
6 - x
8x=60|:8
x=7,5

4.Pb = 4*4*1/2 = 16/2 = 8
5.½24x10=12x10=120cm²
Pole rombu wynosi 120cm²
6.(5+13):2=18:2=9
½x(5+13)=½x=18
x=9
½9x(13+5)=4.5x18=81cm²
Pole trapezu wynosi 81cm²
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T17:21:57+02:00
1.
Aby jeden z boków trójkąta wpisanego w okrąg stanowił jego średnicę musi być to trójkąt prostokątny.
α+β+γ = 180
α = 90
α+β = 100
β = 10
γ = 80

2.
x = 16
x = y*32/100
y = 50
x+y = 66

3.
Policzyć to można ze wzoru na pole równoległoboku.
a1*h1 = a2*h2
8*6=10*x
x = 4,8

4.
Pb = 4*4*1/2 = 16/2 = 8.

5.
x² = 5² + 12² = 169
x = 13
ob = 4*13 = 52

6.
P = (34-5-13)*5/2 = 8*5 = 40