1. Do wody o masie mw = 10 kg i temperaturze t1 = 200⁰C
wrzucono kawałek żelaza o temperaturze początkowej t2 = 1000 ⁰C, na skutek czego temperatura wody wzrosła do tk = 300⁰C. Oblicz masę żelaza.
Ciepło właściwe wody: 4190J/kg*⁰C
Ciepło właściwe żelaza: 460J/kg*⁰C

1

Odpowiedzi

2010-03-28T19:47:30+02:00
Woda nie może mieć temperatury 200⁰C,może w zadaniu jest 20⁰C
Q₁=Q₂-bilans cieplny,woda pobiera ciepło ,żelazo oddaje
m₁c₁Δt₁=m₂c₂Δt₂
Δt₁=30⁰C-20⁰C=10⁰C
Δt₂=1000⁰C-30⁰C=970⁰C
m₂=m₁c₁Δt₁:Δt₂c₂
m₂=10kg×4190J/kg*⁰C×10⁰C:970⁰C×460J/kg*⁰C
m₂=419000J:446200J/kg
m₂=0,94kg