Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T21:30:57+02:00
Uchwalenia Konstytucji 3-go maja:
- wolność wyznania
- zniesienie liberum veto
- scalenie Polski i Litwy
- wojsko miało bronić ojczyzny
- wprowadzenie dziedziczności tronu
- trójpodział władzy: prawodawcza - sejm, wykonawcza - król i Straż Praw, sądownicza - sądy.


:)
3 2 3