Rozwiąż równanie ( ^ oznacza kwadrat a ` oznacza potęgę trzecia)
a. 216x` - 1 = 0
b. (x - 3)` = 243
c. (x+1)^ = 4
d.(5x - 7)^ = 9
e. 5x` - 525 = 0
f. x` - x^ = 0
g. x(potęgi piątej) - 8x^ = 0
h. x` - 2x^ = 5x - 6
i. x` - x^ -11x = x^ -12
j. x` - 6x =4
k. x` - 3x = 2
l. x` - 7x^ +15x = 9
m. x` = 5x - 4

1

Odpowiedzi

2010-03-28T16:02:30+02:00
A. 216x` - 1 = 0 +1
216x`=1 :216
x`=1\216
x=1\6

b. (x - 3)` = 243
x`+27=243 -27
x`=216
x=6

c. (x+1)^ = 4
x^+1=4 -1
x^=3
x=pierwistek 3

d.(5x - 7)^ = 9
25x^-49=9 +49
25x^=58 :25
x^=2,32
x=pierwistek 232\10

e. 5x` - 525 = 0 +525
5x`=525 :5
x`=105

f. x` - x^ = 0
x=0

g. x(potęgi piątej) - 8x^ = 0
8x`=0
x=2

h. x` - 2x^ = 5x - 6 -5x
x` - 2x^-5x=-6

i. x` - x^ -11x = x^ -12 -x^
x` - 2x^ -11x =-12

j. x` - 6x =4
?
k. x` - 3x = 2
?
l. x` - 7x^ +15x = 9
?
m. x` = 5x - 4
?

Sory ale te ostenie przykłady to już nie pamiętam jak się robiło z nimi;]
Pozdrawiam