Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T17:09:15+02:00
1) 3C2H2------->C6H6 (nad strzałką "temperatura")


2) NITROWANIE:
benzen + kwas azotowy(V) ------>nitrobenzen + woda (nad strz. H2SO4 stężony, pod strz. temperatura)

C6H6 + HNO3-------> C6H5NO2 + H2O

CHLOROWCOWANIE:
benzen + chlor------> chlorobenzen + chlorowodór (nad strz. FeCl3)

C6H6 + Cl2------> C6H5Cl + HCl

SULFONOWANIE:

C6H6 + H2SO4 → C6H5SO3H + H2O

ALKILOWANIE:
benzen + chlorometan------> toluen + chlorowodór (nad strz. AlCl3)

C6H6 + CH3Cl------> C7H8 + HCl

3) - gaz rafineryjny- wykorzystywany jako paliwo, w przemyśle, energetyce,
- benzyna - paliwo samochodowe
- nafta- lampy naftowe
- olej napędowy- paliwo np. w statkach
- parafiny ciekłe i stałe- wyrób świec
2 3 2