Jak byli zorganizowanie Słowianie ?

Słowianie byli zorganizowani we wspólnoty rodowe. Najwyższą władzę sprawowało w nich zgromadzenie, czyli wiec. Pod wpływem zagrożenia tworzyły one plemiona, którymi rządzili wodzowie. często Słowianie łączyli się także z innymi ludami. Niekiedy ulegali silniejszym sąsiadom. Z czasem jednak najeźdźcy sami przejmowali słowiańskie zwyczaje i język. Taki los spotkał stepowych koczowników Bułgarów. Na przestrzeni kilkuset lat przejęli oni całkowicie kulturę Słowian.

1

Odpowiedzi

2010-03-28T15:52:00+02:00

Wciąż nie wiele wiadomo na temat ustroju Słowian. Prawdopodobnie Słowianie byli zorganizowani w oparciu o organizację rodową. Ród stanowiła grupa osób która miała świadomość swojego pochodzenia od wspólnego przodka. Choć w skład rodu wchodzili również zaadaptowane lub w inny sposób przyjęte jednostki. Poszczególni członkowie rodu byli zorganizowani w rodziny, które te były złożone z dwojga rodziców i dzieci, mających na celu współżycie małżeńskie i wychowanie potomstwa. Chociaż mogły zdarzać się przypadki wielożeństwa. Co ciekawe wierność małżeńska była bardzo solidnie przestrzegana, ale rozwody były dopuszczone (ponoć Kościół walczył z nimi przez dziesięciolecia jeśli nie setki lat). Głową rodziny z absolutną władzą był ojciec. Kobiety bardzo szanowano i miały wyjątkową pozycję, ale były pod opieką i władzą swoich krewnych-mężczyzn.
Członków rodu wiązał kult wspólnych przodków, bóstw domowych oraz poczucie solidarności i obowiązku wzajemnego wspierania się.

Władzę nad rodem sprawował wiec (tj. zgromadzenie ogólne wszystkich pełnoprawnych współrodowców), ale często składano władzę na ręce jednego naczelnika, zwanego starostą rodowym. Prawdopodobne jest, że być może legendarny Piast Kołodziej został w legendzie takim właśnie naczelnikiem.

Okoliczne rody grupowały się w bractwa, a teren przez nie zamieszkały (najczęściej stanowiący jednostkę geograficzną) nazywał się opolem, tworzył plemię. A w obrębie plemienia formowały się zaczątki państwowości z własnym wiecem i obieralnym księciem.

Wydawać by się mogło, że w obrębie rodów istniała niemalże comuno, tj. wspólnota. Nie.

Pośród członków rodu nie panowała równość, lecz istniał swoisty podział społeczeństwa (czy można określić klasowym?), które wynikało: 1) z większego autorytetu czy 2) z zamożności niektórych jednostek. A więc rysując 4 grupy:

I możni przywódcy - - II średnio zamożni - - III ci, którzy nie mając wystarczających środków do życia szukali oparcia u zamożniejszych od siebie w zamian za świadczone usługi (nie przypomina wam to społecznego systemu w starożytnym Rzymie - klientelia?) - - IV niewolnicy, tzw. czeladź, albo "chlebojedźcy".

I przywódcy
II zamożni
III klienci
IV niewolnicy - czeladź

Oparte na "Słowiańszczyzna pierwotna" T. Manteuffel

Może ktoś wie coś więcej o ustroju Słowian? Albo w tym rysie ustroju przedstawionym przez mnie, jest błąd? Albo coś jest kontrowersyjnego? Zapraszam do dyskusji.