1.Napisz podobieństwa i różnice we właściwościach metanu i dekanu.
2.Podkreśl poprawne określenie:
a)gęstość alkanów wzrasta wraz ze zwiększeniem/zmniejszeniem liczby atomów węgla w cząsteczce, ale jest większa/mniejsza od gęstości wody.
b)Im dłuższy łańcuch węglowy, tym jest wyższa/niższa temperatura wrzenia i topnienia.
c) Stan skupienia węglowodorów nasyconych zależy od liczby atomów węgla w cząsteczce:C1-C4- gaz/ciecz/ciało stałe; C5-C16-gaz/ciecz/ciało stałe; C17 i więcej-gaz/ciecz/ciało stałe.
d)alkany rozpuszczają się/ nie rozpuszczają się w wodzie.
e)alkany rozpuszczają się/ nie rozpuszczają się w benzynie.

2

Odpowiedzi

2009-10-30T20:22:49+01:00
Podobieństwa : mają mniejszą gęstość od wody
Różnice : metan jest gazem a dekan cieczą

Poprawne odpowiedzi to :
a)gęstość alkanów wzrasta wraz ze zwiększeniem liczby atomów węgla w cząsteczce, ale jest mniejsza od gęstości wody.
b)Im dłuższy łańcuch węglowy, tym jest wyższa temperatura wrzenia i topnienia.
c) Stan skupienia węglowodorów nasyconych zależy od liczby atomów węgla w cząsteczce:C1-C4- gaz C5-C16ciecz C17 i więcej-ciało stałe.
d)alkany nie rozpuszczają się w wodzie.
e)alkany rozpuszczają się w benzynie.
57 4 57
2009-10-30T22:35:30+01:00