1. Uprość wyrażenia algebraiczne :
a) -7 + 3y + 9 + 2y
b) x - 3x + 2 - 2x - 7
c) -5x + 4y - y - 7x - 9y
d) 4x + 5 - x _ 4 + x _ 3x
e) 0,5a - 2a + 9 - 0,5 - 11,5
f) -14k + 9k _ 13 + k + 3 + 4k
g) -3k + 2m + 5m - 7 + k - m
h) 2x - 4 = 3x - 2
i) x - 3y - 2x + 6y
j) 2y - 5 - 3y - 4 - 8y + 9

2. Zredukuj wyrazy podobne i oblicz wartość wyrażenia :
a) -5t + t - 6 - 7t + 8t + 2 + 2t dla t = -3,2

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T15:58:54+02:00
1. Uprość wyrażenia algebraiczne :
a) -7 + 3y + 9 + 2y = 5 y +2
b) x - 3x + 2 - 2x - 7 = -4x - 5
c) -5x + 4y - y - 7x - 9y = -13x - 6y
d) 4x + 5 - x - 4 + x - 3x = x +1
e) 0,5a - 2a + 9 - 0,5 - 11,5 = -1,5a - 3
f) -14k + 9k - 13 + k + 3 + 4k = -10
g) -3k + 2m + 5m - 7 + k - m = -2k + 6m - 7
h) 2x - 4 + 3x - 2 = 5x - 6
i) x - 3y - 2x + 6y = - x + 3y
j) 2y - 5 - 3y - 4 - 8y + 9 = - 9y

2. Zredukuj wyrazy podobne i oblicz wartość wyrażenia :
a) - 6 + + 2 + dla t = -3,2
-13 t + 11 t - 4 = -2t - 4 = -2 * (-3,2) - 4 = 6,4 - 4 = 2,4
37 3 37