1.Dokończ równania reakcji i napisz w postaci jonowej i jonowej skróconej
sól I+sól II --->sól III + sół IV
a)BaCl2+CuSO4---->...........+............
..................................................
..................................................
b)ZnBr2+Na2S---->................+...........
...................................................
..................................................
c)AgNO3+K3PO4--->.............+................
....................................................
...................................................
d)NiCl2+MgSo3-------->.....................+..............
..................................................................
................................................................
2.Uzupełnij cząsteczkowe równanie reakcji otrzymania soli podaną metodą.Napisz je w postaci jonowej i jonowej skrółconej
sól I+kwas I---->sól II+kwas II
a)Pb(NO3)2+HCl----->................+............
.......................................................
.......................................................
b)..........+................--->CuS +HCl
................................................
...............................................
c)FeCl3+H3PO4--->...............+............
...................................................
...................................................
3.Uzupełnij cząsteczkowe równanie reakcji otrzymania soli podaną metodą.Napisz je w postaci jonowej i jonowej skrółconej
sól I+zasada I---->sól II +zasada II
a)Na2CO3+Ba(OH)2---->.........+...........
.................................................
.....................................................
b).........+.........------>CaSo3+NaOH
............................................
............................................
c)............+...............------>Sr3(PO4)2+KOH
........................................................
.......................................................

2

Odpowiedzi

2010-03-29T16:43:23+02:00
Rozwiązanie w załączniku - przepraszam za jakość ale skaner coś nawala ;p

dasz naj? ;d
2010-03-29T16:53:37+02:00
1.
a) BaCl2+CuSO4 ---> BaSO4(strzałka w dół) + CuCl2
Ba(2+) + 2Cl(-) + Cu(2+) + SO4(2-) ---> BaSO4(strzałka w dół) + Cu(2+) + 2Cl(-)
Ba(2+) + SO4(2-) ---> BaSO4(strzałka w dół)

b) ZnBr2+Na2S ----> ZnS(strzałka w dół) + 2NaBr
Zn(2+) + 2Br(-) + 2Na(+) + S(2-) ----> ZnS(strzałka w dół) + 2Na(+) + Br(-)
Zn(2+) + S(2-) ----> ZnS(strzałka w dół)

c) 3AgNO3 + K3PO4 ----> Ag3PO4(strzałka w dół) + 3KNO3
3Ag(+) + 3NO3(-) + 3K(+) + PO4(3-) ----> Ag3PO4(strzałka w dół) + 3K(+) + 3NO3(-)
3Ag(+) + PO4(3-) ----> Ag3PO4(strzałka w dół)

d) NiCl2 + MgSO3 ----> NiSO3(strzałka w dół) + MgCl2
Ni(2+) + 2Cl(-) + Mg(2+) + SO3(2-) ----> NiSO3(strzałka w dół) + Mg(2+) + 2Cl(-)
Ni(2+) + SO3(2-) ----> NiSO3(strzałka w dół)

2.
a) Pb(NO3)2 + 2HCl ---> PbCl2(strzałka w dół) + 2HNO3
Pb(2+) + 2NO3(-) + 2H(+) + 2Cl(-) ---> PbCl2(strzałka w dół) + 2H(+) + 2NO3(-)
Pb(2+) + 2Cl(-) ---> PbCl2(strzałka w dół)

b) CuCl2 + H2S ---> CuS(strzałka w dół) + 2HCl
Cu(2+) + 2Cl(-) + 2H(+) + S(2-) ---> CuS(strzałka w dół) + 2H(+) + 2Cl(-)
Cu(2+) + S(2-) ---> CuS(strzałka w dół)

c) FeCl3 + H3PO4 ---> FePO4(strzałka w dół) + 3HCl
Fe(3+) + 3Cl(-) + 3H(+) + PO4(3-) ---> FePO4(strzałka w dół) + 3H(+) + 3Cl(-)
Fe(3+) + PO4(3-) ---> FePO4(strzałka w dół)

3.
a) Na2CO3 + Ba(OH)2 ---> BaCO3(strzałka w dół) + 2NaOH
2Na(+) + CO3(2-) + Ba(2+) + 2OH(-) ---> BaCO3(strzałka w dół) + 2Na(+) + 2OH(-)
CO3(2-) + Ba(2+) ---> BaCO3(strzałka w dół)

b) Ca(OH)2 + Na2SO3 ---> CaSO3(strzałka w dół) + 2NaOH
Ca(2+) + 2OH(-) + 2Na(+) + SO3(2-) ---> CaSO3(strzałka w dół) + 2Na(+) + 2OH(-)
Ca(2+) + SO3(2-) ---> CaSO3(strzałka w dół)

c) 3Sr(OH)2 + 2K3PO4 ---> Sr(PO4)2(strzałka w dół) + 6KOH
3Sr(2+) + 6OH(-) + 6K(+) + 2PO4(3-) ---> Sr(PO4)2(strzałka w dół) + 6K(+) + 6OH(-)
3Sr(2+) + 2PO4(3-) ---> Sr(PO4)2(strzałka w dół)