Proszę o pomoc nie mam więcej pkt !

1. Jakie były przejawy kryzysu Kościoła na przełomie X/XI w.? (trzeba użyć terminów: symonia, nepotyzm, cezaropapizm).
2. Na czym polegała reforma gregoriańska (terminy: Grzegorz VII, Dictatus papae, cesarz Henryk IV, Canossa, Wormacja)
3. Rozłam w Kościele 1054r. schizma wschodnia, podział na kościół rzymskokatolicki i prawosławny.


Plisssss o odpowiedzi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T19:43:13+02:00
Zwierzchnictwo w kościele wschodnim sprawował w tym okresie Patryarcha Konstantynopola,natomiast w kościele zachodnim biskup Rzymu-papież
Pod koniec starożytności pojawiają się różnice między chrześcijańaństwem wschodnim i zachodnim-różnice doktrynalne,spór o dogmaty,o wpływy polityczne między Rzymem i Konstantynopolem.Pojawiają się różnice kulturowe i językowe.Na początku średniowiecza rywalizacja między patryarchą a papieżem o zwierzchnictwo nad całym chrześcijaństwem.W 1054r.następuje rozłam w kościele-Schizma Wschodnia.Kościół podzielony na zachodni i wschodni.Biskupi i opaci klasztorów byli uzależnieni od władców świeckich,którzy nadawali im godności kościelnej i beneficja.W Europie zach.
był zwyczaj handlowania beneficjami i godnościami kościelnymi-symonia.Duchowieństwo dążyło do uniezależnienia się od władzy świeckiej.II połowa XI w. największe reformy .podczas pontyfikatu Grzegorza VII-potępiono symonię,nakazano przestrzegania celibatu,biskupów miały wybierać kapituły katedralne.W 1075r. na soborze rzymskim wydano dyktat papieski Dictatus papae w którym ustalono zwierchnią władzę nad całą Europą Chrześcijańska.Henryk wystąpił przeciwko dictatus papae.Grzegorz VII rzucił na niego klątwę.Henryk IV w 1077r.udał się na pokutę pod bramami zamku Canossa. Cezaropapizm-cesarz sprawuje władzę świecką i duchowną.
Mam nadzieję że dostanę punkty?;)bo trochę się opisałam...:)

1 5 1
2010-03-28T20:06:10+02:00
Odp 3

mieszkańcy zachodniej jak i wschodniej Europy wyznawali chrześcijaństwo.Z czasem jednak pomiedzy nimi zaczęły pojawiać się wyrażne różnice językowe w którym modlono się i odprawiano nabożeństwa. Na zachodzie dominowała łacina za przywódcę Kościoła uznawano biskupa czyli papieża. W Bizancjum najwyższą rolę odgrywał patriarcha języka używano greckiego.Z czasem zaczęto w liturgi posługiwać się także językiem słowiańskim.Dzięki temu nawróceni na chrześcijaństwo Słowianie rozumieli treść modlitw.Chociaż rozbieżności pomiedzy Kościołami były wyrażne , starano się zachować jedność wszystkich chrześcijan.Do ostatecznego podziału doszło w 1054r odtad chrześcijan uznających papieża nazwano katolikami a religia ich to rzymskokatolicka ,a religię Bizancjum określano mianem prawosławia.
1 5 1