Zad.1
Pręt źelazny o objętości 5cm3 ma masę 39g, a 10cm3 srebra ma masę 100g, gęstość srebra jest zatem:
a. ok. 2,7 razy większa od gęstości żelaza
b. ok. 1,35 razy większa od gęstości żelaza
c. ok. 2 razy większa od gęstości żelaza
d. ok. 5,4 razy większa od gęstości żelaza.
Proszę o olbliczenia.

zad. 2
oblicz masę żelaznej szatbki o długości 20 cm, szerokości 10 cm i grubości 5 cm. Gęstość żelaza odczytaj z tabeli. Wynik podaj w kg i g.
zad 3
Monika zbiera jabłka do skrzynek drewnianych o rozmiarach 40cm x 30cm x 15 cm. Oblicz średnią gęstość abłek w skrzynii, jeżeli mieści ona śrenio 9kg. (pomiń znajdujące się w niej powietzre)

2

Odpowiedzi

2009-10-30T21:09:52+01:00
1)
5cm³ - 39g
10cm³ - x

5x=390|:5
x= 78 100g:78g= 1,282
10cm³=78g odp. B

2)
1m³=1000000cm³
Gęstość żelaza - 7875kg/m³
20cm×10cm×5cm=1000cm³
7875kg/m³ - 7,875g/cm³
7,875g×1000cm³=7875g
odp. Gęstość sztabki wyniesie 7875g (7,875kg)

3)
Gęstość = masa ÷ objętość.
v=40cm×30cm×15cm
v=18000cm³
m=9kg
9kg=9000g
p=9000g÷18000
p=0,5g/cm³
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-30T21:29:30+01:00
1.
Dane:
V₁=5cm³=0.000005m³
m₁=39g=0,039kg
V₂=10cm³=0,00001m³
m₂=100g=0,1kg

Szukane:
d₁=?
d₂=?

Rozwiązanie:
d=m/v
d₁=m₁/V₁=0,039kg/0,000005m³=7800kg/m³
d₂=m₁/V₁=0,1kg/00001m³=10000kg/m³

d₂/d₁=(10000kg/m³)/(7800kg/m³)=1,2820513
Odp: B

2.oblicz masę żelaznej szatbki o długości 20 cm, szerokości 10 cm i grubości 5 cm. Gęstość żelaza odczytaj z tabeli. Wynik podaj w kg i g.
Dane:
a=20cm=0,2m
b=10cm=0,1m
c=5cm=0,05m
d=7800kg/m³

Rozwiązanie:
V=abc=0,2m*0,1m*0,05m=0,001m³
d=m/v ---> m=dv
m=(7800kg/m³)*(0,001m³)=7,8kg=7800g

Odp: Sztabka ma masę równą 7,8kg = 7800g.

zad 3
Monika zbiera jabłka do skrzynek
drewnianych o rozmiarach 40cm x 30cm x 15 cm. Oblicz średnią gęstość abłek w skrzynii, jeżeli mieści ona śrenio 9kg. (pomiń znajdujące się w niej powietzre)

Dane:
a=40cm=0,4m
b=30cm=0,3m
c=15cm=0,15m
m=9kg

Rozwiązanie:
d=m/v
d=m/(abc)=9kg/(0,4m*0,3m*0,15m)=500kg/m³

Odp: Średnia gęstość jabłek wynosi 500kg/m³
1 5 1