Ćw1. Zapisz liczbę -60 jako iloczyn:
a) dwóch liczb,
b) trzech liczb,
c) czterech liczb

ćw2. Oblicz, pamiętając o kolejności wykonywania działań:
a) 2*(-3)+6
-5*(-8)-16
2*(-5)+3*(-2)
8-6*5(-5)
b) 6-(-6):(-8)
5*(-2)-(-2)*6
(2-6)*(-8)
-5*(-6-10)
c) -3*(-1)-(-10)*4
(-5-6):(-11)
24:(-3-5)
(-8+30):(-7-4)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T16:04:03+02:00
Ćw1. Zapisz liczbę -60 jako iloczyn:
a) dwóch liczb
2*(-30)=-60
b) trzech liczb
2*2*(-15)= -60
c) czterech liczb
(-5)*2*2*3= -60

ćw2. Oblicz, pamiętając o kolejności wykonywania działań:
a)
2*(-3)+6= -6+6=0
-5*(-8)-16= 40-16=24
2*(-5)+3*(-2)= -10-6=-16
8-6*5-(-5)= 8-30+5= -17
b)
6-(-6):(-8)= 6-6/8= 5,28
5*(-2)-(-2)*6= -10-(-12)= -10+12=2
(2-6)*(-8)= -4*(-8)= 32
-5*(-6-10)= -5*(-16)=90
c)
-3*(-1)-(-10)*4= 3+40=43
(-5-6):(-11)= 1
24:(-3-5)= 24:(-8)= -3
(-8+30):(-7-4)= 22:(-11)=-2
1 2 1