Uzupełnij wyciąg z konta bankowego firmy ATEST


saldo poprzednie 115475+
________________________
wpłynęło 10 234+
wypłacono 103 700-
wypłacono 31 250-
wpłynęło 13 876+
wypłacono 26 000-
wpłynęło 49+
wypłacono 1 567-
____________________
saldo końcowe ..........

napiszcie działanie proszę :**

3

Odpowiedzi

2010-03-28T16:04:13+02:00
115475 + 10 234 - 103 700 - 31 250 + 13 876 - 26 000 + 49 - 1 567 = -9633
98 2 98
2010-03-28T16:04:35+02:00
115475 + 10 234 =125709
125709 - 103700=22009
22009 -31250 = -9241
-9241 + 13876 =4635
4635 -26000 = -21365
-21365 +49 =-21316
-21316 -1567 = -22883
144 3 144
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T16:06:02+02:00
Saldo poprzednie 115475+
________________________
wpłynęło 10 234+
wypłacono 103 700-
wypłacono 31 250-
wpłynęło 13 876+
wypłacono 26 000-
wpłynęło 49+
wypłacono 1 567-
____________________
saldo końcowe -22 883

Obliczenia:
115475 + 10 234 = 125 709
125 709 - 103 700 = 22 009
22 009 - 31 250 = - 9241
-9241 + 13 876 = 4635
4635 - 26 000 = -21 365
-21365 + 49 = -21 316
-21 316 - 1 567 = - 22 883
244 4 244