Umie ktoś rozwiązać te zadania z chemii ??

1. Napisz reakcję spalania pierwiastka E , wiedząc , że jest on VI- wartościowy.

2.Napisz równania reakcji zobojętniania wodorotlenku glinu z kwasem siarkowym (VI) , cząsteczkowo , jonowo i jonowo w sposób skrócony

3.Oblicz zawartość procentową pierwiastków (glinu , jodu i fransu) w alkoholu etylowym.

4.Podczas ogrzewania roztworu kwasu węglowego z dodatkiem wskaźnika uniwersalnego barwa wskaźnika zmienia się z lekko czerwonej na żółtą .O czym to świadczy?

chociaż jedno z tych !
potrzebne mi są one na jutro ! <prosi>

1

Odpowiedzi

2010-03-28T18:56:15+02:00
1. Napisz reakcję spalania pierwiastka E , wiedząc , że jest on VI- wartościowy.

2E + 3O2 = 2EO3

Nie wiem czy o to dokłądnie chodzi w tym zadaniu, ale sześciowartościowych pierwiastków w przyrodzie jest dużo ;)
Może być to np. siarka.


2.Napisz równania reakcji zobojętniania wodorotlenku glinu z kwasem siarkowym (VI) , cząsteczkowo , jonowo i jonowo w sposób skrócony

2Al(OH)3 + 3H2SO4 = Al2(SO4)3 + 6H2O
2Al(OH)3 + 6H+ + 2SO4 2- = 2Al 3+ + 2SO4 2- + 6 H2O
6H+ + 2Al(OH)3 = 2Al 3+ + 6H2O

3.Oblicz zawartość procentową pierwiastków (glinu , jodu i fransu) w alkoholu etylowym.

O ile dobrze mi się wydaje, to w alkoholu etylowym nie ma żadnego atomu glinu, jodu i fransu.
(wzór sumaryczny: C2H5OH)
inaczej zwany: etanol

4.Podczas ogrzewania roztworu kwasu węglowego z dodatkiem wskaźnika uniwersalnego barwa wskaźnika zmienia się z lekko czerwonej na żółtą .O czym to świadczy?

Świadczy to o zmianie odczynu roztworu z kwaśnego na obojętny. Teoretycznie rozpad substancji zajdzie bez podgrzewania, a można ją opisać równaniem:

H2CO3 --T--> H2O + CO2

Mam nadzieję, że pomogłam ;)