Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-10-30T20:48:39+01:00
Nazwę „gotyk”, „gotycki” rozpowszechnił znacznie później – w XVI wieku – włoski historyk, humanista, pisarz i artysta Giorgio Vasari (1511-1574),
Wzorem dla kolejnych budowli stało się przebudowane w nowym duchu romańskie prezbiterium, którego konsekrację w dniu 11 czerwca 1144 roku, uznaje się za symboliczną datę rozpoczęcia dziejów gotyku. Według Sugera nowe prezbiterium miało być bardziej przestronne, dynamiczne i jaśniejsze w myśl mistycznej zasady chrześcijaństwa.Inna teoria głosi, że o ukształtowaniu się gotyckiej formy architektonicznej zadecydowała nowa idea katedry, pojmowanej jako obraz Jeruzalem Niebieskiego, różna w sensie symbolicznym, a także funkcjonalno-liturgicznym od koncepcji katedry romańskiej. Dla zwolenników tego poglądu środki techniczne i materiał podporządkowane zostały głównej idei.Katedry gotyckie wznoszono na planie krzyża łacińskiego. Część podłużna, zwykle jest orientowana w kierunku wschód – zachód, z ołtarzem usytuowanym: „tam, gdzie wschodzi Słońce” dzieliła się na trzy, czasem na pięć naw. Najwyższa i najszersza była nawa główna. Charakterystyczną cechą gotyckich kościołów były monumentalne fasady boczne na zakończeniach transeptu, które wieńczono wieżami i zdobiono imponującymi portalami[Conti, Gazzali 1999, s. 55]. To właśnie w wieżach właściwy gotykowi pęd ku niebu znajduje swój najmocniejszy symboliczny wyraz. Wieża o strzelistym zakończeniu jest wytworem gotyckiego ducha i zmaterializowanym snem o dążeniu do Boga.Nawę główną oddzielano od naw bocznych, wspartymi na cienkich filarach, międzynawowymi arkadami, czyli elementem architektonicznymi złożonym z dwóch podpór – filarów lub kolumn i rozpiętego miedzy nimi łuku, wolnostojącym lub przyściennym, występującym pojedynczo albo w rzędzie. Filary były usytuowane blisko siebie, co stanowiło jedną z oryginalnych innowacji architektury gotyckiej.

W skrucie:
Główne cechy: duże okna, zakończone łukiem ostrym, równa wysokość nawy głównej i bocznych, dach zawieszony na dużej wysokości i wsparty na filarach, wysokie i strzeliste wieże, wnętrza zdobione bogato lub skromnie - w zależności od regionu. W przypadku budowli bardzo dużych - wsporniki zewnętrzne, podpierające górną część ściany, trzy portale wejściowe. Prezbiteria zmieniły kształt z półokrągłego na wieloboczne.
11 2 11