Odpowiedzi

2010-03-28T16:22:14+02:00
Dywersja - działania prowadzone na tyłach wojsk nieprzyjacielskich mające na celu utrudnienie im prowadzenia akcji na froncie.

Sabotaż - umyślne niewypełnienie swych obowiązków w zamiarze wywołania strat, szkód.

Szmalcownicy - określenie osob wymuszających okup na ukrywających się Żydach i pomagających im Polakach lub donoszącej na nich za pieniądze do władz okupacyjnych.

Volksdeutsche - określenie obywateli państw okupowanych przez Niemcy 1939-1945, nie będących obywatelami niemieckimi ani austriackimi czy szwajcarskimi, których wpisano na niemiecką listę narodową (Deutsche Volksliste) na podstawie kryteriów rasowych, narodowych lub językowych.