1. Napisz na jakie 5 części podzieliliśmy Kościół oraz kto jest odpowiedzialny za poszczególne części terytorialne Kościoła
2. Wymień dwa zadania Księdza Biskupa i dwa zadania Księdza Proboszcza
3. Obecnie wyznawać wiarę w wielu krajach można zupełnie legalnie, jednak w czasach pierwszych chrześcijan sytuacja była znacznie trudniejsza. Opisz krótko ich życie, czy pamiętasz jakie zabytki kultury pozostawili po sobie?
4. Niektórzy twierdzą, że z Kościołem wiąże tylko modlitwa. Tymczasem historia pokazuje wielką rolę chrześcijan w ułatwianiu życia codziennego, w szkolnictie, w służbie najuboższy. Wymień konkretne sposoby działania chrześcijan w tych dziedzinach
5. Czym różni się męczennik od misjonarza?
6. Maryja ma szcególne znaczenie w dziejach Polski. Jakie znasz sposoby oddawanie jej czci?


Z góry dziękuję za odpowiedź ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-29T15:10:46+02:00
1

odpowiedzialny jest prałat,dziekan

zad 2
a)biskup opiekuje sie diecezja
b) jest odpowiedzialny za księży w djecezij

a) proboszcz za porzadek kościoła
b) i za utrzymanie go