1.W temperaturze 20 stopni rozpuszczalność Ag No3 wynosi 226g na 100g H2O. Oblicz ile gramów soli znajduje się w 350g roztworu nasyconego w tej temperaturze.
2.W 50g wody rozpuszczono 10g mieszaniny zawierającej 40% NaBr i 60% KBr. Oblicz stężenia procentowe obu soli w roztworze. Pamiętaj, że całkowita masa substancji (mieszanina NaBr i KBr) to 10g
3.Ile gramów KCl otrzymamy po odparownaiu do sucha 100cm3(sześciennych) 0,5-molowego roztworu?
4.Oblicz stężenie procentowe 5,5-moloweg roztworu kwasu azotowego(V) o gęstości 1,18g/cm3
5.Rozpuszczalność siarczanu (VI) miedzi (II) w temperaturze 40*C wynosi 53,2g/100g H2O. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu
7.Rozpuszczalność KClO3 w temp. 323K wynosi 21g/100g h2o. Oblicz, czy po rozpuszczeniu 36g soli w 180g roztworu uzyskano roztwór nasycony (maksymalna ilość substancji, którą można rozpuścić w 100g h2o)
8.Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50g chlorków cynku w 150cm3 h2o, jeżeli gęstość roztworu wynosi 1,23g/cm3
9.Oblicz gęstość 18% roztworu chlorku magnezu, jeżeli wiadomo, że roztwór ten jest 3,54-molowy
10. Do 20g 15% roztworu Na2SO4 dodano 50g h2o. oblicz jakie stężenie ma otrzymany roztwór

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T17:02:24+02:00
1.W temperaturze 20 stopni rozpuszczalność Ag No3 wynosi 226g na 100g H2O. Oblicz ile gramów soli znajduje się w 350g roztworu nasyconego w tej temperaturze.

R=226g

100g H2O + 226gS = 326gR

326gR - 226gS
350gR - x
x = 243gS


Odp. Znajduje się tam 243g soli
____

gS - gram substancji
gR - gram roztworu2.W 50g wody rozpuszczono 10g mieszaniny zawierającej 40% NaBr i 60% KBr. Oblicz stężenia procentowe obu soli w roztworze. Pamiętaj, że całkowita masa substancji (mieszanina NaBr i KBr) to 10g

ILOŚĆ NaBr

10g - 100%
xg - 40%
x = 4g

ILOŚĆ KBr

10g - 100%
xg - 60%
x = 6g

mR = 50g + 10g = 60g

STĘŻENIE NaBr

60g - 4g
100g - xg
x = 6,7g = 6,7%

STĘŻENIE KBr

60g - 6g
100g - xg
x = 10g = 10%


Odp. Stężenie NaBr w roztworze wynosi 6,7%, a KBr - 10%


3.Ile gramów KCl otrzymamy po odparownaiu do sucha 100cm3(sześciennych) 0,5-molowego roztworu?

mKCl = 74,5g/mol

37,25g - 1000cm3 (1dm3)
xg - 100cm3
x = 3,725g

Odp. Otrzymamy 3,725g KCl.


4.Oblicz stężenie procentowe 5,5-molowego roztworu kwasu azotowego(V) o gęstości 1,18g/cm3

mHNO3 = 63g/mol

5,5*63g = 346,5g

<ro> = m/V
m = <ro> * V

mR = 1,18g/cm3 * 1000cm3 = 1180g

1180g - 346,5g
100g - xg
x = 29g = 29%

Odp. Stężenie procentowe wynosi 29%


5.Rozpuszczalność siarczanu (VI) miedzi (II) w temperaturze 40*C wynosi 53,2g/100g H2O. Oblicz stężenie procentowe tego roztworu

R = 53,2g

53,2gS - 153,2gR
xg - 100g
x = 34,7g = 34,7%

Odp. Stężenie procentowe wynosi 34,7%


7.Rozpuszczalność KClO3 w temp. 323K wynosi 21g/100g h2o. Oblicz, czy po rozpuszczeniu 36g soli w 180g roztworu uzyskano roztwór nasycony (maksymalna ilość substancji, którą można rozpuścić w 100g h2o)

R = 21g

21gS - 121gR
36g - x
x = 207,4gR

Aby substancja rozpuściła się całkowicie, potrzeba 207,4g roztworu

180g + 36g = 216g - uzyskany roztwór

21g - 121g
xg - 216g
x = 37,5g

Substancji, która jest potrzebna, aby roztwór był nasycony.

Odp. Nie, roztwór nie będzie nasycony.


8.Oblicz stężenie molowe roztworu otrzymanego po rozpuszczeniu 50g chlorków cynku w 150cm3 h2o, jeżeli gęstość roztworu wynosi 1,23g/cm3

<ro> = m/V
m = <ro> * V
V = m/<ro>


MASA WODY
m = 1g/cm3 * 150cm3 = 150g

mR = 150g + 50g = 200g

STĘŻENIE PROCENTOWE
200g - 50g
100g - x
x = 25g

V = 200g / 1,23g/cm3 = 162,6 cm3


1 mol - 1000cm3
x moli - 162,6 cm3
x = 0,2 mola

Odp. Stężenie molowe roztworu wynosi 0,2mol/dm3


9.Oblicz gęstość 18% roztworu chlorku magnezu, jeżeli wiadomo, że roztwór ten jest 3,54-molowy

<ro> = m/V

mMgCl2 = 95g/mol

95g * 3,54 = 336,3g - ilość substancji w 1 dm3 roztworu

18g - 100g
336,3g - x
x = 1868g - masa 1 dm3 roztworu

<ro> = 1868g/ 1000cm3 = 1,868 g/cm3

Odp. Gęstość wynosi 1,868g.cm3


10. Do 20g 15% roztworu Na2SO4 dodano 50g h2o. oblicz jakie stężenie ma otrzymany roztwór


100g - 15g
20g - xg
x = 3g

mR = 20g + 50g = 70g

70gR - 3gS
100gR - x
x = 4,2g = 4,2%

Odp. Stężenie procentowe wynosi 4,2%


Mam nadzieję, że pomogłam ;)