Odpowiedzi

2010-03-28T17:52:05+02:00
Nie wiem czy pomoże ale przeczytaj :))
__________________________________________________________
W Polsce działa system sądowy, rejstracji partii. Polega on na tym,że procedurę rejstracji partii politycznych okresla ustawa. Ta ustaw okresla jeden sad prowadzacy rejestr partii politycznych. Więcniezawisła władz sądowniczadecyduje opowstani , bądź likwidacji partii. W Polsce od 1990r. przyjęto system rejstracji partii. Zgodnie z ustawą z '97r.sądem prowadzącymrejestr partii politycznych, jest dawny Sąd Wojewódzki, a obecnie Sąd Okręgowydla miasta stołecznego Warszawy.Ustawa z1997r zwiększyła ponad to liczbę wnioskodawców do 1000 osób. Wniosek orejstracje partii powinien zawierac :logo, nazwę, statut, program oraz listę co najmniej 1000 podpisów, Sąd okregowy w W-awie badalegalność dokumentów , oraz przesłuchuje co najmniej 3 reprezentantów powstającej partii. Sąd orzeka postanowieniem o zgodności dokumentów z konst. i ustawach opartiach politycznych. W wypadku oddalenia wniosku, bądź odesłania do uzupełnienia, stronie przysługujeapelacja do Sądu Apelacyjnego w W-awie. W wypadku wątpliwości podjętych przez Sąd Okręgowy , a nawet Sąd Apelacyjnyco do zgodności statutui programu partii z konstytucją. Sąd Okręgowy może wystąpić do TK(Trybunał Konstytucyjny). TK rozstrzyga spraweostatecznie, ponieważ tutaj nie przysługuje odwołanie
Jeśli ci pomogłem dawaj soga!
2010-03-28T17:55:04+02:00
Podstawowym warunkiem jest zgłoszenie partii do ewidencji prowadzonej przez Sąd Okręgowy.
Wcześniej trzeba opracować jej statut oraz zebrać podpisy co najmniej 1000 obywateli polskich popierających zgłoszenie partii do ewidencji.