Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T16:23:24+02:00
6.
a)Zapalenie pęcherza moczowego, zwane inaczej Cystitis spowodowane jest najczęściej przez bakterie, które dostają się przez cewkę moczową do pęcherza. Infekcja ta z kolei prowadzi do zapalenia śluzówki pęcherza moczowego, co wywołuje nieprzyjemne dolegliwości. Takie zakażenia zdarzają się wielu ludziom, jednak należy tu zwrócić uwagę, że częściej zapadają na nie kobiety i dziewczęta niż mężczyźni i chłopcy.

b)Moczówka prosta (łac. diabetes insipidus) – choroba objawiająca się poliurią, polidypsją oraz niezdolnością do zagęszczania moczu.

Może przyjmować postaci:
Centralną (Ośrodkową) (przysadkowo-podwzgórzową) związaną z zaburzeniami wydzielania hormonu antydiuretycznego (czyli wazopresyny - ADH)
Nerkową (polegającej na niewrażliwości cewek nerkowych na wazopresynę) - w której pierwotnym zaburzeniem jest niezdolność do zagęszczania moczu powodująca wydalanie nadmiernych ilości wody przez nerki, do czego może doprowadzać.


2 5 2