Zad. 1

W termosie znajduje się 0,2 kg wody o temp. 20 stop. C. Do tej wody dolano 0,5 kg wody o temperaturze 60 stop. C. Termos zamknięto i przez potrząsanie wymieszano wodę. Oblicz temperaturę końcową wody.


Zad. 2

Do wanny zawierającej 60 kg wody o temperaturze 20 stop. C dolano 30 kg gorącej wody. Po wymieszaniu temperatura wody wynosiła 40 stop. C. Jaką temperaturę miała gorąca woda? Straty energii pomijamy.

proszę o rozwiązanie przynajmniej jednego zadania.

1

Odpowiedzi

2010-03-28T16:49:13+02:00