Zad. 1
Suma Długości wszystkich krawędzi sześcianu wynosi 36 cm. Ile wynosi pole powierzchni tego sześcianu?
Zad. 2
W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym zaznacz:
a)Literką X wysokość ściany bocznej.
b)Literką Y krawędz boczną.
c)Literką W kąt nachylenia krawędzi bocznej do krawędzi podstawy.
d)Literką V kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy.
Zad. 3
Podstawą ostrosłupa jest prostokąt o wymiarach 2 pierwiastek z 3 na 6 cm. Natomiast ściana boczna ostrosłupa ma długość 8 cm. Oblicz pole powierzchni ostrosłupa zawierającego przekatną podstawy i dwie przeciwległe

Zad.4 Łączna liczba wieżchołków, krawędzi i ścian (łącznie z podstwami) pewnego graniastosłupa wynosi 155. Jaki wielokąt jest podstawą tego graniastosłupa? -- - > a=ilosć boków podstawy


Zad. 5
Suma długości wszystkich krawedzi czworościanu formnego wynosi 36 cm.Ile wynosi pole powiarzchni tego czworościany?
Zad. 6
W graniastosłupie prawidłowym czworokątnym zaznacz:
a) Literką X przekątne przekatne ściany bocznej.
b)Literką Y przekątną graniastosłupa.
c)Literką W nachylenie przekatnej ściany bocznej do płaszczyzny podstawy.
d)Literką V kąt nachylenia przekątnej głównej do płaszczyzny podstawy.

1

Odpowiedzi

2010-03-29T19:30:50+02:00
1)36cm:12=3cm
Pp=6a²
Pp=6*(3cm)²
Pp=54cm²

2) w zalączniku

3)
Pp=2√3*6+8*2√3+8*6
Pp=12√3+16√3+48
Pp=28√3+48

4)2a - liczba wierzcholków
3a - liczba krawędzi
a+2 - liczba ścian
2a+3a+a+2=155
6a+2=155
6a=155-2
6a=153 /:6
a=25,5

musialaś coś żle przepisać


5)36cm:6cm=6
Ppc=4*(6cm²√3):4
Ppc=6√3

6)zalącznik

=]]
momisia