DAJĘ NAJ!! :****
1.W pewnym trójkącie jeden z kątów jest dwa razy większy od drugiego i o 20(stopni) mniejszy od trzeciego.Oblicz miary tych kątów. (za pomocą równań)

2.W trójkącie prostokątym jeden z kątów ostrych ma miarę 2 razy mniejszą niż suma miar dwóch pozostałych kątów. Oblicz ich miary ( za pomocą równań).

2

Odpowiedzi

2010-03-28T16:30:49+02:00
1. kąt a= x
kąt b= 2x
kąt c= x+20
x+2x+x+20=180
4x+20=180
4x=160
x=160:4
x=40
kąt a= 40
kąt b= 80
kąt c= 60
2. kąt a= 90
kąt b= x
kąt c= 2x
x+2x+90=180
3x=90
x=90:3
x=30
kąt a= 90
kąt b= 30
kąt c= 60
2010-03-28T16:32:29+02:00
Zad 1
x - pierwszy kąt
1/2x - drugi kąt
x + 20 - trzeci kąt
180 - suma kątów w trójkątach
1/2 = 0,5
x+0,5x+x+20 = 180
2,5x + 20 = 180
2,5x = 180-20
2,5x = 160 / : 2,5
x = 64
pierwszy -64
drugi -64* 1/2 = 32
trzeci -64 +20= 84


2 .
90 - pierwszy
x - drugi
1/2 *(90 +x) - tzreci
90 +x + 1/2*(90+x) = 180
90+x+45+1/2x=180
1/2 = 0,5
1,5x=180-90-45
1,5x=45 / :1,5
x=30

90- pierszy
30 drugi
1/2 *(90+30)= 1/2 * 120 = 60 - trzeci