1 Ewa przygotowuje napój według przepisu podanego na etykietce.
wzięła 1/2 szklanki soku.

Ile szklanki wody powinna wziąć ?

a) 4
B)8
c)1/16
d) 16

2 Na zrobienie swetra grażyna zużyła wełnę w dwóch kolorach:
granatowym i zielonym, przy czym wełna zielona stanowiła 1/5 zużytej wełny. Jaki jest stosunek wełny granatowej do zielonej w tym swetrze?

a)5:1
b)1:5
c)4:1
d)1:4


3. Na zabawie stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców było na równy 8/9. Ile chłopców było na tej zabawie, jeżeli dziewcząt było 56 ?

Odp: Na zabawie było ..........


4. Ala przeczytała 5 stron w 4 minuty, a Iza 6 stron tej samej książki w 5 minut. Która z dzięwcząt czyta szybciej

Odp: Szybciej czyta .....


5. Między dwie grupy przedszkolaków , składające się odpowiednio z 16 i 20 dzieci , rozdzielono sprawiedliwie 18 pudełek klocków. Otocz pętlami pudełka, które otrzymała każda z grup.


6. Uzupełnij zadanie

Jeżeli pan Piotr pokonał trasę 175 km w 2,5 h, to jadąc z tą samą prędkością, trasę długość 140 km pokona w ....8.Na świąteczny prezent dla siostry Kasia wydała 2/5 swoich oszczędności, a dla brata 1/2 reszty.

a) Jaki jest stosunek ceny prezentu dla siostry do ceny


b) który prezęt kasia kupiła dla siostry, a który dla brata?

Pociąg 24 zł Samolot 12 zł auto 14 zł lalka 20 zł
bajka 16 zł

Odp: dla siostry kasia kupiła...............,a.....................dla brata.

2

Odpowiedzi

2010-03-28T16:42:35+02:00
1 Ewa przygotowuje napój według przepisu podanego na etykietce.
wzięła 1/2 szklanki soku.
Ile szklanki wody powinna wziąć ?
a

2 Na zrobienie swetra grażyna zużyła wełnę w dwóch kolorach:
granatowym i zielonym, przy czym wełna zielona stanowiła 1/5 zużytej wełny. Jaki jest stosunek wełny granatowej do zielonej w tym swetrze?
c

3. Na zabawie stosunek liczby dziewcząt do liczby chłopców było na równy 8/9. Ile chłopców było na tej zabawie, jeżeli dziewcząt było 56 ?
56 / 8 = 7
7 x 9 =63
chlopcow bylo 63

4. Ala przeczytała 5 stron w 4 minuty, a Iza 6 stron tej samej książki w 5 minut. Która z dzięwcząt czyta szybciej

20 / 4 = 5 20 / 5 = 4
6 x 5 = 30 6 x 4 = 24

Odp: Szybciej czyta Ala


5. Między dwie grupy przedszkolaków , składające się odpowiednio z 16 i 20 dzieci , rozdzielono sprawiedliwie 18 pudełek klocków. Otocz pętlami pudełka, które otrzymała każda z grup.
Nie mam obrazka


6. Uzupełnij zadanie

Jeżeli pan Piotr pokonał trasę 175 km w 2,5 h, to jadąc z tą samą prędkością, trasę długość 140 km pokona w 2h

175 / 2,5 = 70 140 / 70 = 2h

8.Na świąteczny prezent dla siostry Kasia wydała 2/5 swoich oszczędności, a dla brata 1/2 reszty.

a) Jaki jest stosunek ceny prezentu dla siostry do ceny


b) który prezęt kasia kupiła dla siostry, a który dla brata?

Pociąg 24 zł Samolot 12 zł auto 14 zł lalka 20 zł
bajka 16 zł

Odp: dla siostry kasia kupiła bajka,a pociąg dla brata.
1 5 1
2010-03-28T16:49:02+02:00
1 A
2 C
3 63 chłopców
4 Ala
5 nie ma obrazka
6 2 godziny
8 a) nie wiem o co tu chodzi
b) dla siostry bajka, dla brata pociąg
1 1 1