1. Stwierdzono, że pewien roztwór zawiera jony wodorowe i chlorkowe. Napisz wzór związku, który uległ dysocjacji.


2. Zapisz cząsteczkowe równanie reakcji zobojętnienia kwasu siarkowego(VI) roztworem wodorotlenku sodu. Oblicz, ile gramów kwasu potrzeba do zobojętnienia 10 g NaOH.


3. Podkreśl nazwę soli, która powstanie w reakcji opisanej w poprzednim zadaniu.
a) siarczan(IV) sodu
b) siarczan(VI) sodu
c) siarczek sodu
d) chlorek sodu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2013-06-10T12:49:54+02:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).

1) HCl

 

2) 2NaOH + H2SO4 ---> Na2SO4 + 2H2O

80g NaOH ----98g H2SO4

10g NaOH ---- xg H2SO4

x = 12,25g H2SO4

 

3) 

b) siarczan(VI) sodu

3 5 3