Przez kaloryfer przepływa w ciągu doby 300 kg wody,zmieniając swoją temperaturę z 80 stopni C na 60 stopni C.1 kg wody ochładzając się o 1 stopień C oddaje 4,2 kJ ciepła.Ile ciepła oddaje woda w tym kaloryferze w ciągu doby ? Zapisz obliczenia.

2

Odpowiedzi

2010-03-28T16:30:51+02:00
Dane:
m=300kg,
cw=4,2 kJ/kg*C,
t1=80*C,
t2=60*C
szukane:Q
Q = m*cw*[t1-t2] = 300kg*4,2kJ/kg*C*20*C = 25 200 kJ = 25,2 MJ

Odp:Woda oddaje 25,2 MJ ciepła w ciągu doby w zadanych warunkach.

Licze na najlepsze:).
13 4 13
2010-03-28T16:32:17+02:00
80 - 60 = 20 ( schladza sie 20 stopni)
1kg wody ochładzając się oddaje 4,2 kj
300kg * 4,2 kj = 1260 kj ( ochłodzenie o 1 stopien)
300 kg * 4,2 kj * 20 stopni = 25200 kJ = 25,2MJ
11 4 11