1. Stwierdzono, że pewien roztwór zawiera jony wodorowe i chlorkowe. Napisz wzór związku, który uległ dysocjacji.


2. Zapisz cząsteczkowe równanie reakcji zobojętnienia kwasu siarkowego (VI) roztworem wodorotlenku sodu. Oblicz, ile gramów kwasu potrzeba do zobojętnienia 10 g NaOH.


3. Podkreśl nazwę soli, która powstanie w reakcji opisanej w poprzednim zadaniu.
a) siarczan (IV) sodu
b) siarczan (VI) sodu
c) siarczek sodu
d) chlorek sodu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2012-08-11T09:54:40+02:00

zad.1

kwas solny (chlorowodorowy) - HCl

HCl--^H^2^O-->H^+ + Cl^-

 

zad.2

mH₂SO₄=2*1g+32g+4*16g=98g

mNaOH=23g+16g+1g=40g

 

H₂SO₄+2NaOH-->Na₂SO₄+2H₂O

98g------2*40g

xg---------10g

 

xg=98g*10g/80g

xg=12,25g

 

 

zad.3

Odp: B