Wypisz budowę i role poszczególnych odcinków układu pokarmowego.( jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie, jelito grube) oraz wykaż związek budowy z pełnioną funkcją wszystkich tych odcinków.

Pilne..(bardzo dokładnie proszę)

2

Odpowiedzi

2010-03-28T17:13:43+02:00
Jama Ustna
Początkowy odcinek przewodu pokarmowego.Ograniczają ją od przodu wargi, po bokach policzki, od góry podniebienie; z tyłu jama ustna łączy się z gardłem.W jamie ustnej występuje język , bierze on udział w formowaniu kęsów pokarmowych i przesuwaniu ich do gardła/W jamie ustnej znajduje się także zęby i ślina.Zęby ułożone są daw łuki: górne i dolne.Zęby pełnią funkcje trawienia pokarmu.Ślina to płynna substancja w 99% zawiera wodę reszta to śluz,,białe ciałka krwi.Ślina działa bakteriobójczo,służy do zwilżania i zlepienia pokarmu,ułatwiając ich połykaniu.
Gardło
jest wspólnym odcinkiem dla dróg pokarmowych i oddechowych,łączącym gardziel z przełykiem.Mięśniówka gardła bierze udział przy połykaniu kęsów pokarmowych.
Przełyk
przewód o długości ok.25-30cm,łączący gardło z żołądkiem.W ściankach przełyku znajdują się mięśnie gładkie, ułożone w dwie warstwy.Skurcze mięśni pomagają przesuwać pokarm do żołodka.
Żołądek
stanowi część przewodu pokarmowego, zlokalizowaną pomiędzy przełykiem a dwunastnicą. Jest przejściowym zbiornikiem pokarmu.Ściany Żoładka przebite dwoma otworami:górny nosi nazwę wpustu,dolny zaś odźwiernika.W ścianach żołądka znajdują się mięśnie gładkie ułożone warstwowo.Żołądek jest wysłany wewnątrz błoną śluzową, w której znajdują się liczne gruczoły żołądkowe.
Jelito cienkie
M a 4-5 m długości.Dzieli się na 3 odcinki:dwunastnicę, jelito czcze jelito kręte.Dwunastnica jest początkowym odcinkiem jelita cienkiego, ma kształt podkowy. Uchodzą do niej przewody wyprowadzające dwóch największych gruczołów trawiennych: wątroby i trzustki.
Przewodami tymi spływa żółć, z trzustki zaś sok trzustkowy
Jelito grube
stanowi ono końcowy odcinek przewodu pokarmowego, długości około 1,5m.Wskutek zagęszczenia treści jelitowej oraz odbywających się przy udziale bakterii procesów gnicia i fermentacji z nie wchłoniętych składników pokarmowych formowany jest kał.W formowaniu kału ważną rolę odgrywa śluz z błony śluzowej jelita grubego.Zlepia on niestrawione resztki pokarmu.
10 3 10
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-28T17:42:36+02:00
Jama ustna-
zbudowana jest z zebów, języka oraz gruczołów które wydzielają ślinę. Rolą jest rozdrabnianie, formowanie i zlepianie kęsów pokarmu.

gardło-
służy do przesuwania pokarmu dalej. jest zbudowane z błony śluzowej oraz z mięśni które wspomagają przesuwanie pokarmu (odruch przełykania)

przełyk-
zbudowany z mięśni i błon. Jego funkcją jest przesuwanie pokarmu z gardła do żołądka.

żołądek-
Wydziela sok żołądkowy oraz enzymy trawienne, które biorą udział w trawieniu białka. Służy tez jako magazyn dla pokarmu dlatego jego ściany są bardzo grube i mają zdolność do rozciągania się.

jelito cienkie-
jest wyścielone kosmkami jelitowymi i dlatego za ich pomocą wchłania składniki odżywcze z jelita i przekazuje je do krwi.

jelito grube-
łączy jelito cienkie z odbytem. Przechodzą przez nie resztki pokarmu, które nie zostały strawione. Zachodzi w nim formowanie kału-dzięki temu że ma obfitą błonę śluzową jest to możliwe.
29 4 29